Panel: Development of Norwegian animated features - Fredrikstad Animation Festival

Panel: Development of Norwegian animated features

De siste ti årene har den norske animasjonsfilmen hatt en stor utvikling, med jevnlige premierer av animert langfilmer på kino. En utvikling som også ser ut som vil fortsette inn i det neste tiåret. Bare i 2020 har og skal, fire norske animerte langfilmer premiere, i et år hvor spillefilmene generelt har dårlige kår.

Men er de norske animerte langfilmene gode nok? Hvor står den animerte langfilmen i dag, og hvilke utfordringer må animasjonsmiljøet ta tak i for å fortelle bedre historier?

Vi har spurt journalister og skribenter utenfor animasjonsmiljøet om å peke på styrker og svakheter i norske animerte langfilmer som er blitt utviklet de siste årene. Journalistene og kritikerne Oda Bahr og Aksel Kielland vil diskutere utviklingen av langfilm i Norge i en samtale moderert av leder for animasjonslinja ved Høgskolen i Volda Trygve Nielsen.

faf