Seminar for Videregående skole - Fredrikstad Animation Festival

Seminar for Videregående skole

Hvert år presenterer festivalen i samarbeid med Viken Filmsenter et heldagsseminar tilpasset elever i den videregående skole. Alle skoler i Østfold får tilbud om å delta, og 150 elever er ventet til et program fylt med animert kortfilm og foredrag med noen av festivalens offisielle gjester. I år vil Felix Massie og Mark Davies presentere sin 360° film Rain or Shine, og Cathinka Tanberg fra Mikrofilm vil presentere både studioets og eget arbeid for elevene. I tillegg vil det vises kortfilmer hentet fra festivalens kortfilmprogram. Seminaret er åpent for alle interesserte.

faf