Visual Beat: interaktiv musikkvideo - Fredrikstad Animation Festival

Visual Beat: interaktiv musikkvideo

I den interaktive musikkvideoen Visual Beat, fjerner regissør og animatør Max Mörtl grensen mellom et tilsynelatende passivt publikum og aktive, kreative regissører og musikere, og utfordrer disse rollene. Brukeren av programmet blir en del av den kunstneriske prosessen og inngår ikke bare i arrangementet av musikalsk komposisjon, men også i de visuelle elementene i musikkvideoen. Ved hjelp av en mangfoldig palett av instrumenter og vokallinjer, er det mulig å skape et praktisk talt ubegrenset antall kombinasjoner. I presentasjonen vil Max snakke om de kreative og tekniske aspektene ved å produsere appen

faf