Visual Storytelling - Fredrikstad Animation Festival

Visual Storytelling

I dette seminaret vil Jericca Cleland ved bruk av klipp fra live action, vise styrken som ligger i bildebruk som utgangspunkt for oppbygning av en fortelling, kontekst og følelser, og presenterer praktiske teknikker for å strukturere bildebruk for å underbygge den filmatiske fortellingen. Seminaret kulminerer i en detaljert  nedbryting av en filmsekvens for å illustrere hvordan man styrker fortellingen gjennom hvert enkelt virkemiddel som filmskaperen har tilgjengelig. Seminarets innhold skal kunne gi direkte erfaringer for å arbeide med ethvert medium innen lineær visuell historiefortelling.

faf