Visuelle svar til tilfeldige ideer - Fredrikstad Animation Festival

Visuelle svar til tilfeldige ideer

Hele karrieren til Nathan Jurevicius har handlet om design av fantastiske skapninger, rare menneskelignende skapninger og gjenskapte dyr. I dette foredraget vil Nathan diskutere hans personlige prosjekter og gi eksempler på tankene bak hans kreative prosjekter. I løpet av presentasjonen vil han gi publikum innsikt i hvordan hans ideer oppstår og hvordan konsepter kan gjennomføres. Nathan vil også gi et innblikk i historiefortellingen bak hans animerte prosjekter, med fokus på karakterer og den rike verden de omgir seg med.

faf